صفحه اول برنامه همایش گالری عکس چکیده مقالات رسانه ها یادداشت آندلس کتابشناسی  درباره ما تماس با ما

 

ورود اسلام در قرن 8 به شبه جزیره ایبریا باعث ایجاد تحولات فکری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی در این منطقه شده است. در عین حال ورود اسلام به ایران نیز تغییرات شگرفی را در ساختار های مختلف این کشور رقم زده است. در حقیقت میتوان گفت که ورود اسلام و اعراب در دو خطه ی متفاوت ایران زمین و جنوب اروپا، تغییرات مشابه و همزمان متفاوتی را همراه داشته است که در عین حال هر یک نشان از فرهنگ بومی خود این مناطق دارد. در این التقاط فرهنگی، ایبریا و ایران نیز به نوبه ی خود در گذر قرون بر هم تاثیرات ژرفی گذاشته اند.

 گروه زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی بر آنست تا با همیاری متخصصین و کارشناسان زبده جهانی در همایشی با عنوان میراث آندلس؛ ایران-ایبریا به بررسی علمی این تاثیرات در زمینه های معماری، هنر، ادبیات و.... بنشیند.

برای اطلاعات بیشتر به سایر قسمت های وب سایت مراجعه کنید.

 

Info@AlAndalus2015.ir