صفحه اول

برنامه همایش

چکیده مقالات

گالری عکس

رسانه ها

یادداشت
آندلس
کتابشناسی
تماس با ما
 
 

 

  درباره ما  

 

بی تردید زبان اسپانیایی تداعی گر ادبیات پهنه جهان هیسپانیک از سویی و یادآور هشت قرن تمدن آندلس و کتابهای خوانده و ناخوانده آنها از دیگرسو است. گروه اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی بر این است تا با برگزاری همایش میراث آندلس به زوایای مختلف فرهنگی، هنری و تاریخی ِ هشت قرن تمدنی بپردازد که وجوه مشترک این دو فرهنگ کهن را پررنگ تر می کند. در این راستا، دکتر نجمه شبیری، مدیر گروه اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر همایش، پس از بررسی و مطالعه بر روی موضوع، همفکری با خبرگان و همکاری تیم اجرایی در نظر دارد با دعوت از انديشمندان این حوزه پل ارتباطی میان ایران و ایبریا را مستحکم تر کند. بی شک این آشنایی ها ما را بیش از پیش با واقعیت های فکری یکدیگر نزدیک خواهد کرد. و این باور ماست که هیچ کار دشواری با همکاری منسجم وجود ندارد.

 

 

دبیر همایش: دکتر نجمه شبیری

 

 

دبیر علمی: دکتر امیلیو گونسالس فرین

 

 

دبیر اجرایی: دکتر رافائل ماریللو

 
 

روابط عمومی و امور بین الملل: دکتر جیران مقدم

 
 

ویراستار فارسی: فاطمه بیات فر

ویراستار اسپانیایی: محمدرضا شبیری

 

 
 

Info@AlAndalus2015.ir